In Kampen waren vanaf de Middeleeuwen tot in de 17de eeuw tientallen bierbrouwerijen gevestigd. In de 18de eeuw waren er nog twintig en dat aantal is in 1850 teruggelopen tot één: brouwerij De Wereld aan de Oudestraat. Deze brouwerij was vier eeuwen geleden gevestigd onder de naam De Vijge. Op het hoogtepunt van Brouwerij de Wereld waren er meer dan dertig werknemers in dienst. Ook het bierassortiment sprak veel mensen aan. Er werden Kamper Proef, Veldhuijs Kroeze’s Extra Stout en Dubbel Princesse Bier gebrouwen. Alle bieren waren van hoge gisting. Tot 1910 wist de brouwerij haar goede positie te behouden, maar daarna keerde het tij en verminderde de afzet. De WOI versnelt de beeindiging van de brouwerij: er was veel concurrentie, de aanvoer van grondstoffen (voornamelijk uit Duitsland) stagneerde of viel zelfs stil en het veranderde consumptiepatroon. In de loop van 1916 wordt de productie gestopt en wordt de brouwerij ontmanteld.

Nu, 100 jaar later wordt er weer op kleine schaal bier gebrouwen: de Kamper Proef Blond en de Kamper Princesse Bier. En een derde bier is in ontwikkeling: de Kamper Espresso Stout.